O nas

Studio Movement zostało założone przez Magdalenę Ławniczek – tancerkę, aktorkę, choreografa i pedagoga, absolwentkę Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie – Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca, kierunek: Taniec, specjalność: Choreografia i teoria tańca. Studio prowadzi działalność edukacyjno-szkoleniowo-artystyczną, promując i rozpowszechniając sztukę taneczną i choreograficzną na terenie Polski i poza jej granicami. To przestrzeń, w której głównym środkiem wyrazu jest ruch ciała ludzkiego (ale nie jedynym). Movement jest miejscem, w którym jednostka może rozwijać swoje zainteresowania, pasje taneczne, choreograficzne i teatralne, a także wyrażać emocje, potrzeby i tęsknoty w twórczym procesie ruchowym.