Program edukacyjny – warsztaty

Program edukacyjny przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Zajęcia odbywają się metodą warsztatową: cyklicznie, bądź jednorazowo (kilkugodzinny blok zajęciowy) w zależności od potrzeb klienta. Forma warsztatów grupowa lub indywidualna. Tematykę programową stanowią treści związane z materią taneczną, wzbogacone o narzędzia teatralne. Proces ruchowy zależy od indywidualnej pracy i możliwości psychoruchowych uczestnika. Ważna jest systematyczna praca, chęci, zaangażowanie i pasja. Instruktor wspomaga proces ruchowy uczestników. Warsztaty ukierunkowane są na czerpanie radości, przyjemności z form tanecznych i wyzwolenia w ruchu. Ruch pobudza kreatywność, integruje człowieka wewnętrznie, uaktywnia proces twórczy uczestników. Przyczynia się do somatycznej i psychicznej integracji jednostki. Uczestnictwo w warsztatach to nie tylko zabawa, podczas zajęć dochodzi do rozładowania napięcia emocjonalnego i poprawy samopoczucia. Uczestnik w trakcie procesu ruchowego pracuje nad koordynacja ruchową, płynnością ruchu, poczuciem rytmu i swobodą, rozwijając tym samym osobowość i świadomość psychomotoryczna. Movement jest miejscem, w którym jednostka może rozwijać swoje zainteresowania i pasje taneczne, a także wyrażać emocje, potrzeby i tęsknoty w twórczym procesie ruchowym.

Główne cele programu edukacyjnego:

 • poszerzanie świadomości psychomotorycznej
 • rozwijanie wyobraźni
 • wyrabianie koordynacji ruchowej
 • wyrabianie umiejętności sprawnego wykorzystania możliwości ruchowych całego ciała
 • świadoma kontrola nad pracą mięśni w procesie ruchowym
 • kształtowanie postaw twórczych
 • przekraczanie własnych ograniczeń i schematów ruchowych
 • rozwijanie zainteresowań i pasji tanecznych w twórczym procesie ruchowym
 • rozwijanie osobowości uczestnika warsztatów
 • poznawanie zdolności i możliwości ruchowych ciała ludzkiego
 • rozwijanie plastyki ruchowej
 • kształtowanie świadomości ciała
 • rozwijanie pamięci ruchowej i muzycznej
 • rozwijanie wyobraźni ruchowej i przestrzennej
 • uczenie wyrażania i nazywania stanów emocjonalnych poprzez gesty, mimikę, ruch
 • rozwijanie inwencji twórczej i twórczego myślenia
 • rozbudzanie wrażliwości na piękno ruchu i pełnię wyrazu artystycznego
 • zdobywanie wiedzy o tańcu

Program edukacyjny stworzony jest z myślą o rozwoju psychomotorycznym uczestników, którzy chcą doskonalić swoje możliwości ruchowe, systematycznie pracować i poszerzać wiedzę z dziedziny tańca.


POZA TYM W OFERCIE WARSZTATÓW:

WARSZTATY TEATRU TAŃCA Z ELEMENTAMI TRENINGU TWÓRCZEGO MYŚLENIA
WARSZTATY DLA KOBIET – RYTM, RUCH, CIAŁO
WIOSENNE WARSZTATY TANECZNE DLA KOBIET
JESIENNE WARSZTATY DLA KOBIET

WARSZTATY DLA KOBIET- „RYTM, RUCH, CIAŁO”

BALET – MAMA I DZIECKO
WARSZTATY BALETOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY


WARSZTATY TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO
WARSZTATY MODERN JAZZ

WARSZTATY MODERN JAZZ

WARSZTATY „MUZYKA, TANIEC, TEATR”

TRWA NABÓR NA CYKLICZNE ZAJĘCIA BALETOWE, MODERN JAZZ I MODERN GYMNASTIC DANCE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017.

SZCZEGÓŁY NA PLAKATACH I NA NASZYM FB.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!