PROGRAM ARTYSTYCZNY

W zakresie działalności artystycznej Movement jest przestrzenią, w której młodzi artyści mogą wyrażać swoje potrzeby w procesie twórczym, rozwijać i doskonalić wiedzę z zakresu choreografii i reżyserii spektaklu. Studio współpracuje m in. z absolwentami: PWST w Krakowie – WTT w Bytomiu, Krakowskiej Zawodowej Szkoły Baletowej, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Zapraszamy do współpracy w zakresie sztuki tanecznej.