Arabesque

dance academy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur at vero adipiscing elit, sed do eiusmod.

Witaj na stronie StudioMovement.  m@studiomovement.pl

szkolenia

Program szkoleniowy

Program szkoleniowy przeznaczony jest dla zespołów tanecznych i instruktorów tańca, swym zakresem obejmuje następujące zagadnienia:

 • technika tańca klasycznego
 • technika tańca współczesnego
 • modern jazz
 • contemporary dance
 • teatr tańca z elementami treningu twórczego myślenia
 • elementarne zadania aktorskie
 • pracę nad świadomością ciała
 • improwizację ruchową
 • ekspresja sceniczna
 • zagadnienia z choreografii
 • zagadnienia z kompozycji tańca
 • inscenizację, reżyserię i dramaturgię
 • opracowanie etiudy choreograficznej
 • opracowanie kostiumu
 • konsultacja warstwy muzycznej
 • nowatorskie rozwiązania w procesie powstawania choreografii
 • projekty twórcze uczestników
 • konsultacje projektu festiwalowego

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o autorski program szkoleniowy. Realizacja opiera się na metodzie warsztatowej: cyklicznie lub jednorazowo (kilkugodzinny blok zajęciowy) w zależności od potrzeb, stacjonarne lub w siedzibie klienta. W szkoleniu może wziąć udział każda grupa taneczna z instruktorem pracująca w dowolnej technice i stylu tanecznym, chcąca poszerzyć swoją wiedzę z technik tanecznych, choreografii, kompozycji tańca i poznać nowatorskie rozwiązania w dziedzinie sztuki tanecznej. Tematykę programową stanowią treści związane z materią taneczną, wzbogacone o narzędzia teatralne. Program ma na celu wspieranie instruktorów/ pedagogów tańca w rozwoju potencjału zawodowego, podniesienie poziomu artystycznego grup tanecznych i kompetencji zawodowych związanych z w/w zagadnieniami. Udział w szkoleniu przyczyni się do uzyskania wyższych osiągnięć zespołów na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. W procesie szkoleniowym dochodzi do przełamania schematycznego myślenia, poszukiwania nowych ścieżek ruchowych, doskonalenia techniki tanecznej i rozwoju kwalifikacji choreograficznych. Nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne mają na celu usprawnienie, podniesienie jakości i efektywności pracy zespołów tanecznych. Cele i funkcje ujęte w autorskim programie szkoleniowo-warsztatowym są systematycznie wdrażane w trakcie szkolenia.

Szkolenia dla kadry pedagogicznej i instruktorów tańca to jedna z najskuteczniejszych metod w drodze do rozwoju i sukcesu w pracy zawodowej. Tematyka szkolenia porusza zagadnienia dotyczące choreografii, kompozycji tańca, inscenizacji i reżyserii spektaklu tanecznego, teatru tańca, scenografii i kostiumu, warstwy muzycznej, nowatorskich rozwiązań w procesie powstawania spektaklu, metod warsztatowych. Działania szkoleniowe maja formę grupowa i indywidualna. Praca podzielona jest na tematyczne bloki warsztatowe (cześć teoretyczna, praktyczna, grupowe i indywidualne projekty twórcze). W procesie szkoleniowym dochodzi do przełamania schematycznego myślenia, poszukiwania nowych ścieżek ruchowych i rozwoju kompetencji społecznych.

Prowadzimy również szkolenia przygotowujące na studia wyższe. Warsztat obejmuje zagadnienia z choreografii, kompozycji tańca, techniki tańca, inscenizacji i reżyserii, ekspresji scenicznej, teatru. W zakres szkolenia wchodzi przygotowanie etiudy choreograficznej pod okiem prowadzącego.

kontakt

Napisz do nas!